Privacy

Dit is de privacyverklaring van PlumbKing.nl. Hierin verklaren wij hoe we met de verschillende persoonsgegevens omgaan die we verkrijgen via deze website.

Op PlumbKing.nl worden nooit persoonlijke gegevens van bezoekers geregistreerd. Wij zullen deze dan dus ook niet doorverkopen, verhuren dan wel ruilen. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt tenzij anders is aangegeven op desbetreffende pagina.

Wel slaan wij niet-privacy-gevoelige informatie op (denk hierbij aan het gebruikte IP-adres), dit doen wij omdat we verschillende statistieken over bezoekers willen weten zodat we onze website nog verder kunnen verbeteren. Deze informatie kan worden verstrekt aan derden maar dit beperken wij zoveel mogelijk tot een minimum.

Wij zijn partner van verschillende advertentiebedrijven en deze hebben sommige informatie nodig over bezoekers om de juiste advertenties weer te geven. Het kan dus zijn dat uw gegevens (niet uw naam, adres, telefoonnummer en/of emailadres) door deze derden woorden gebruikt en opgeslagen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die (tijdelijk) worden opgeslagen op uw computer. Onze cookies zijn in géén geval schadelijk voor uw computer (of welk ander apparaat dan ook). De cookies bevatten geen gevoelige informatie en zijn ook niet herleidbaar tot een persoon, ze bevatten geen naam of (email)adres.

Cookies worden gebruikt om bepaalde voorkeuren van de websitebezoeker vast te leggen. Ook worden ze gebruikt om bij te houden welke producten er in een winkelmandje liggen. De cookies maken het ook mogelijk om relevante advertenties weer te geven die overeenkomen met uw interesses.

Uw hoeft de cookies niet te accepteren en kunt deze ook uitzetten, maar het kan dan wel gebeuren dat sommige aspecten van onze website niet of niet goed werken. Kijk op de pagina van de consumentenbond voor meer informatie hierover.

Voor onze uitgebreide cookieverklaring kunt u deze pagina raadplagen.

Beveiliging

PlumbKing.nl is een beveiligde website, u kunt dit herkennen doordat er https (in plaats van http) in de URL staat. Ook kunt u dit herkennen aan het groene slotje dat naast het adres van de website is weergegeven. PlumbKing.nl heeft een SSL certificaat en dit maakt onze website beveiligd en zorgt ervoor de de gegevens van onze bezoekers beschermd blijven.

Wijzigingen

Onze privacyverklaring kan zo nu en dan worden gewijzigd, kom dus regelmatig terug op deze pagina om te zien of dit het geval is.

Vragen

Als u vragen hebt over onze privacyverklaring kunt u deze stellen op onze contactpagina.